Người thành lập và điều hành Công ty Cổ Phần Công Nghệ HIMALAYA .