Chuyên viên tư vấn Giải pháp – Phương án về phương diện hạ tầng mạng, máy chủ, server.